CYBERcom Help Center

מוקד תמיכה CYBERcom

מוקד התמיכה שלנו פעיל בשעות הפעילות 9:00 עד 18:00.
ניתן לפתוח קריאת שירות בטופס, או לשלוח מייל ל [email protected]

עם פתיחת הקריאה במערכת, תנותב הקריאה לאחד ממומחי התמיכה של CYBERcom להמשך טיפול.

לאחר השעה 18:00 פתיחת קריאת שירות בטלפון המוקד 03-6577200.

טופס פתיחת קריאת שירות

    LowMediumHighCritical


    דילוג לתוכן